ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย