นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

       กิจกรรม / งานพิธี
   6 เม.ย.58 งานวางพุ่มดอกไม้วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์
เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
 
 
เมนูหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
กำหนดการประชุม มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงก์น่าสนใจ

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
> การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
> คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๖๔/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงาน
ของกระทรวงมหาดไทย
> ประเด็นข้อสั่งการแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘
> การขอพระราชทานเสื้อให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (300 คน)
> การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (BIKE FOR MOM) ในส่วนภูมิภาค
> ร้อยโท สุชาติ รัฐคำไทย อดีต ผวจ ลำพูน ถึงแก่อนิจกรรม
> นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ถึงแก่อนิจกรรม
> เวรรักษาสถานที่ราชการ ก.ค. 58
> ขอแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
> ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
> การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
> ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 58

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโรงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
E-mail : moi0201.1@moi.go.th ของกลุ่มช่วยอำนวยการ
moi0201.2@moi.go.th ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
moi0201.3@moi.go.th ของกลุ่มงานประสานราชการ