น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

       กิจกรรม / งานพิธี

6 พ.ย.58 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ,
1 ธ.ค. 58 พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ กระทรวงมหาดไทย

 
 
เมนูหลัก
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
   โทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.
กำหนดการประชุม มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ

 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
> พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ถึงแก่มรณภาพ
> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ก.พ. ๕๙
> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท.มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
> ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
>

>

>

>

>

>

>

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
E-mail : moi0201.1@moi.go.th กลุ่มช่วยอำนวยการ
moi0201.2@moi.go.th ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
moi0201.3@moi.go.th กลุ่มงานประสานราชการ