คำกล่าวงานพิธีต่างๆ
- คำประกาศสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ เนื่องในวันที่ระลึก "มหาเจษฎาบดินทร์
   พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
- คำกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"
   และวันที่ระลึุกมหาจักรีบรมราชวงศ์"