กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ 
   E-mail : moi0201.3@moi.go.th