กระทรวงมหาดไทย
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย