กระทรวงมหาดไทยร่วมจัด
กิจกรรมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กทม.